Generalforsamling 2020

Den 29.1.2020 afholdt IF Posten Aabenraa sin årlige generalforsamling.

Som i de foregående år blev den afholdt på Restaurant Royal med efterfølgende spisning for de 12, der deltog. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Kjeld Knudsen blev valgt

2. Beretning, v/Kjeld

3. Regnskab: Tage Pedersenforeslog at revisionen fremover afholdes sammen med kassereren

4. Indkomne forslag: ingen

5. Valg: Kjeld Knudsen (formand), Iver Struck (bestyrelsesmedlem), Ib Paulsen (suppleant) og Tage Pedersen (revisor) blev genvalgt.

Anders Geil var ikke på valg, men han ønskede at stoppe efter 52 år 🙂 i bestyrelsen. I stedet træder Leif Andersen ind i bestyrelsen.

6. Fastsættelse af kontingent: uændret

7. Fastsættelse af tilskud til arrangementer: uændret

8. Eventuelt: IF Posten Aabenraa tilmelder sig på det kommende delegeretmøde at afvikle FM i fiskeri i 2022.

Nyeste kommentarer

25.02 | 08:24

Hej Tage. Det starter kl 13.00. Hilsen Britta

25.02 | 08:01

Hej Britta ang. minigolf, det er den 29 Maj,,,,hvornår starter det mener ...

26.01 | 11:30

Hej Britta. Den løbende turnering i bowling er ophørt efter sidste spille...

16.02 | 18:00

Tillykke med den nye hjemmeside Aabenraa. Den er flot - så stor ro...