Nyhedsbrev 1 - 2022

Nyhedsbrev nr. 1, 2022                                         

FM’erne for resten af 2022 fremgår af nedenstående plan:

Dato:

Idrætsgren:                           Sted:26. september                                           Fiskeri                                   Sønderborg

September/oktober                                   Skydning                               Fredericia

3. oktober                                                 Bowling                                Vejle

30. oktober                                               Golf                                       Middelfart

13. og 14. november                                Billard                                   Aalborg

Husk at tilmelde dig via din lokale forening.

Nyt fra forbundet

Først og fremmest håber vi, at I alle har det godt, og at I deltager i alle mulige former for aktivitet, for nu er vi endelig nået til den lyse tid. Sommeren står for døren med sol, varme, ferie og lyse nætter. Vigtigst af alt har vi fået det frie liv tilbage næsten som før corona`en holdt sit indtog. Vi kan igen bevæge os frit omkring uden mundbind, vi kan deltage i sociale arrangementer uanset antal deltagere, vi kan mødes på kryds og tværs, og sågar knuset gives og modtages så småt igen.

Dog går vi stadig rundt i en spritrus, og det kommer vi sikkert fortsat til i fremtiden. Det er en lille pris at betale for friheden, så det er vel acceptabelt!

Den ene ulykke er knapt ude af samfundet, før den næste opstår. Krigen i Ukraine fylder verden med sorg og vrede lige nu, og den har - og får - store konsekvenser for os alle. Vi kan kun håbe på, at der hurtigst muligt kommer en fredsaftale mellem de stridende parter, så vi igen kan leve i fred og fordragelighed uden at frygte alverdens ulykker.

Fred og fordragelighed oplever vi i det mindste i Postens Idræts- og Fritidsforbund (P. I. F.) I første halvår af 2022 har vi bl.a. haft Delegeretmøde samt Jubilæumsfest i anledning af vores 75 års jubilæum sidste år. Begge begivenheder blev afholdt på Hotel Fredericia lørdag den 19. februar i år. Der var 26 deltagere samt en del tilhørere til mødet, som blev afviklet planmæssigt. Punktet "Fremtidigt virke" tændte igen diskussionslysten - akkurat som for 2 år siden. Igen var det spørgsmålet om rekruttering af nye og yngre medlemmer, mulighed for at få flere distributører ind under P. I. F. og mere opsøgende reklame for Forbundet, der løb med opmærksomheden. Vi havde i beretningen meddelt, at arbejdet omkring disse aktiviteter desværre var gået helt i stå, primært på grund af misforståelser og manglende kommunikation. Derfor blev emnet igen interessant at diskutere, og der blev fremsat forskellige synspunkter. Skal vi opfinde os selv på ny? Skal Postens Idræts- og Fritidsforbund have et andet navn? Er det et nyt Forbund/en ny sammenslutning, som vi ønsker? Konklusionen blev, at Forretningsudvalget skal gå i tænkeboks og komme med et oplæg på Delegeretmødet i 2024.

Hvis der er medlemmer, som har gode idèer og input til fremtiden, hører vi selvfølgelig gerne fra jer.

Som sædvanligt var der valg til vore udvalg. Der var ingen udvalgsmedlemmer, som ønskede at stoppe, og det er vi naturligvis meget taknemmelige for. Til gengæld blev der valgt 3 nye udvalgsmedlemmer, og det er vi også taknemmelige for. Det lykkedes nemlig at finde 2 medlemmer til golfudvalget: Hanne Buhl og Per Svendson. Sportsfiskerudvalget manglede et medlem. og her trådte Henrik Dam til.

Tusind tak til Britta Jensen og Per Nørgaard for at udarbejde et fint referat fra mødet.

Lørdag aften var der inviteret til jubilæumsfest med 43 gæster i alt. Desværre fik vi nogle afbud forårsaget af bl.a. corona, og det var vi naturligvis kede af. Musikken blev leveret af 4 Fun Danseorkester, som også har spillet til de seneste fester, som vi har holdt. Det er et humørfyldt orkester, der spiller glad musik, og der blev slidt godt på skosålerne og på dansegulvet hele aftenen.

Overrækkelse af hædersbevisninger blev lidt ekstra festlig, fordi det kunne foregå denne aften frem for på Delegeretmødet. Lederpokalen (V.W.V.W.-uret) blev overrakt til Per Svendson for hans lyst til at påtage sig en mængde forskelligartede opgaver i tidens løb samt ikke mindst for hans vedholdende arbejde for at få Forbundsmesterskabet i golf 2021 gennemført.

FU-Pokalen havde Badmintonudvalget - Ernst, Ole og Torben -  fortjent at få for deres energiske indsats med at planlægge og gennemføre deres mesterskabsstævne samt 3. halvleg med stor succes igennem mange år.

Endnu en gang rigtig hjertelig tillykke til jer alle 4.   

Vi har heldigvis ikke haft aflysninger af Forbundsmesterskaber i år. Badminton kunne igen afvikle deres stævne som sædvanligt. Og som de seneste mange år foregik det i Grænsehallerne. Der var mange deltagere, og aftenfesten kunne også gennemføres i vanlig festlig stil. Minigolf blev afholdt på Jambo Feriepark i Saltum på Europas største minigolfbane. Der var tilmeldt 22, men desværre undgik vi heller ikke afbud her. FM i golf blev afviklet på Vejen Golfklub. Her var 13 spillere på tur rundt på banen. Skydning har valgt at flytte deres FM fra marts til september/oktober. Den nøjagtige dato er endnu ikke oplyst, men det skal foregå i Fredericia.

Vi forventer, at efterårets FM`er gennemføres som planlagt (fiskeri i august, bowling i oktober samt billard i november).

Forretningsudvalget har vedtaget, at Forbundet betaler startpenge for vore deltagere til Forbundsmesterskabsstævner også i 2023 - akkurat som det har været tilfældet i de seneste år.

Uha - Uha! Det er gået slemt ned ad bakke med vores medlemstal i det første halvår af 2022. Den 1. juni var vi kommet et stykke under 800 medlemmer, helt nøjagtigt 786!

På et tidspunkt blev vi af Dansk Firmaidræt udvalgt til en kontrol vedrørende medlemsindberetning og regnskab. De tager åbenbart nogle stikprøvekontroller ind imellem, og nu var turen så kommet til os. Vi fik en fantastisk flot tilbagemelding om, at alt var indberettet og foregået korrekt fra vores side. Et stort klap på skulderen til Per Nørgaard for medlemsindberetningen, og et lige så stort klap på skulderen til Svend Panse for orden i regnskabet. Tusind, tusind tak for jeres indsats.

Vi modtog indbydelse til Formandsmøde den 23. april i Dansk Firmaidræt. Vi sendte afbud, da vi vurderede, at det ikke havde værdi for Postens Idræts- og Fritidsforbund at deltage.

Landskredsen afholder Landskredsstævne i Fredericia den 29. og 30. oktober med 11 forskellige sports- og motionsaktiviteter. Den officielle indbydelse udsendes i starten af juli måned. Se mere på www.landskredsen.dk

Forretningsudvalget har ikke fastsat en dato for næste møde. Vi vil se tiden an og holde mødet, når behovet opstår.

I januar måned modtog vi det triste budskab om, at Christian Ravn fra Haderslev var død.  Christian var en arbejdsom person og en vigtig del af kegleudvalget i mange år. Han var ligeledes kasserer i I. F. Posten, Haderslev i mange år. Vi kendte Christian som en lun fyr med glimt i øjet. Æret være Christians minde.

Vi ønsker jer og jeres familie en forrygende sommer med masser af sol, varme og socialt samvær uden snærende bånd - kun lidt sprittet!!!!!

Indlæg fra FM´er

FM i badminton

5.-6. februar 2022 i Grænsehallerne, Kruså

Gensynsglæden var stor, efterhånden som de forskellige spillere mødte op i Grænsehallerne. Sidste år spændte Covid19 jo ben for at stævnet kunne afholdes, men nu skulle der tages revanche. Som der efterhånden er tradition for, var der allerede fredag mødt den sædvanlige lille gruppe. Og tager jeg ikke meget fejl, var der også indtjekning af københavnerne på hotellet i Flensborg samme dag.

Der var tilmeldt 77 spillere og ca. det samme til aftenfesten, så det var næsten det samme som for 2 år siden.

Ole bød velkommen kl. 11.00, hvorefter holdkampene blev sat i gang. Ret hurtigt blev der dog også mulighed for at starte nogle af de individuelle kampe, så banerne kunne udnyttes optimalt.

Det er altid en fornøjelse at følge kampene og se den gejst, der udspiller sig. Ingen vil tabe – alle vil vinde. Ind imellem er der dog også plads til et godt grin og klapsalver fra publikum, som da der i en kamp var servefejl hele 6 gange i træk.

Det er næsten altid svært at undgå skader ved så stort et stævne, og denne gang var ingen undtagelse. Sent lørdag eftermiddag måtte en spiller have is på den ene fod og lade sig transportere rundt på hallens vogn til net mm., da der ikke var andet til rådighed. Aftenfesten ville han dog ikke gå glip af, men ellers var det slut for den weekend. Et par andre synes jeg nu også at kunne se humpe lidt rundt, men der blev nu ikke givet op med at spille af den grund.

Aftenfesten var efter sigende lige så god, som den plejer at være, med musikken igen leveret af TipTop Duo. Efter spisningen blev der som sædvanlig uddelt præmier til vindere af holdturneringen.

Søndag kl. 10.00 fortsatte stævnet, og ca. kl. 13.00 var sidste kamp færdig, hvorefter præmieoverrækkelsen kunne finde sted.

Tak til udvalget – Ole, Ernst og Torben – for endnu et godt afviklet stævne. Vi ses vel i 2023, og forhåbentlig uden coronaen i skyggen.

FM i minigolf 29. maj 2022, Jambo Feriepark, Saltum                                                                                                 

Referent: Britta Jensen, redaktør.

Søndag morgen ovenpå en 40-års fødselsdag begiver vi os nordpå, en rute næsten lige så lang, som skulle vi til Kbh.

Målet er Jambo Feriepark nær Blokhus, hvor årets FM i minigolf skal finde sted.

Der var 21 tilmeldte fra byerne Vejle, Aarhus, Horsens, Esbjerg og Aabenraa, hvilket var ganske fint set i lyset af afstanden til det nordjyske. Desværre indløb der samme morgen afbud fra 3 deltagere, ligesom 2 ikke mødte op uden afbud. Det lykkedes dog at overtale en ”tilskuer” fra Aabenraa til at deltage, så fordelingen af spillere på holdene gik op.

Vejret var med os med sol og kun en let blæst. Spillerne kender efterhånden hinanden, så der var, som der plejer, let og godmodigt drilleri iblandt dem.

Det er én af Europas største minigolfbaner lavet som en savanne. De enkelte baner var forskellige i niveau, længde, sværhedsgrad og udfordringer.

Spillereglerne var også anderledes i forhold til andre baner. Normalt spiller én deltager hullet færdigt, før næste spiller starter, men her skulle alle bolde på banen fra start, hvorefter den, som så lå tættest på hullet, skulle skyde. Det var meget sjovt at prøve, for vi skulle jo huske, hvilken farve ens egen bold havde!

Da Majbritt fik sin "hole-in-one", tror jeg, alle kunne alle høre det. Det indkasserede en ekstra præmie senere.

Spillerne kom igennem banerne på kortere tid end forventet, så flere af dem havde gerne set, at vi havde taget 2 omgange på banen, når der nu var kørt så langt efter det. Om dette skal ske ved næste stævne, vurderer udvalget forinden.

Efter knap 2 timers spil var det istid, resultatet skulle gøres op og præmier overrækkes.

Udvalget sluttede af med at takke for en god dag og lagde op til en snak om, hvor stævnet skal foregå næste år. Der kom flere forslag, men jeg fornemmer, at valget falder på Saxild ved Odder, og det bliver søndag den 21. maj 2023.  

FM i golf 12. juni 2022, Vejen Golfklub

Redaktør: Britta Jensen

Så er vi tilbage ved normale tilstande igen, og FM i golf kunne afvikles som vanligt i juni måned.

Ved sidste Delegeretmøde overtog Hanne Buhl og Per Svenson arbejdet i udvalget, og allerede der blev tid og sted meldt ud.

Mødetid var kl. 9.30, hvor der blev budt velkommen i klubhuset, og holdene blev fordelt. Der var tilmeldt 13 deltagere, 3 damer og 10 herrer. Det er noget færre, end der plejer at være, men uheldigvis var flere af de tidligere års deltagere forhindret pga privat arrangement, ferie mm.

De tilmeldte spillere kom fra følgende foreninger: Sorø, Randers, Fredericia, Aabenraa og Horsens.

Kl. 10.00 lagde første hold ud bestående af Niels Erik, Kim og Eddy. Hold 2, Jan, Frank, Birthe og Kaj startede 7 min. Senere.

Herefter fulgte hold 3, Morten, Allan og Kirsten, kl. 10.15 og endelig det sidste hold 4 kl. 10.22:  Martin, Uffe og Hanne.

Vejret var med os på dagen med solskin, men en let blæst, som drillede nogle af spillerne.

Efter stævnet var der hygge med spisning i Golfklubbens Café. Endelig blev der uddelt præmier til de 3 bedste i herrerækken og nr. 1 i damerækken. Se i øvrigt resultatlisten.

FM i golf finder i 2023 sted den 11. juni i Fredericia, hvor vi håber på flere deltagere end i år.

Tak til udvalget, Hanne og Per, for et godt arrangeret stævne.

Nyeste kommentarer

25.02 | 08:24

Hej Tage. Det starter kl 13.00. Hilsen Britta

25.02 | 08:01

Hej Britta ang. minigolf, det er den 29 Maj,,,,hvornår starter det mener ...

26.01 | 11:30

Hej Britta. Den løbende turnering i bowling er ophørt efter sidste spille...

16.02 | 18:00

Tillykke med den nye hjemmeside Aabenraa. Den er flot - så stor ro...