Bestyrelsen

Formand:                   Kjeld Knudsen
Mail:kjeld.knudsen@stofanet.dk , tlf 60464180
      
Kasserer:                   Kirsten Schmidt
Mail: kaschmidt@mail.dk , tlf 21723246

Bestyrelsesmedlem:    Britta Jensen
Mail:britta_b_jensen@msn.com ,tlf 23435833

Bestyrelsesmedlem:    Leif Andersen
Bestyrelsesmedlem:    Iver Struck
Suppleant:                  Ib Paulsen
Revisor:                      Gerhard Erichsen

Revisor:                      Tage Pedersen

Tage 25.02.2022 08:01

Hej Britta ang. minigolf, det er den 29 Maj,,,,hvornår starter det mener klokslet
Hilsen Tage Pedersen

Britta Jensen 25.02.2022 08:24

Hej Tage. Det starter kl 13.00. Hilsen Britta

Nyeste kommentarer

25.02 | 08:24

Hej Tage. Det starter kl 13.00. Hilsen Britta

25.02 | 08:01

Hej Britta ang. minigolf, det er den 29 Maj,,,,hvornår starter det mener ...

26.01 | 11:30

Hej Britta. Den løbende turnering i bowling er ophørt efter sidste spille...

16.02 | 18:00

Tillykke med den nye hjemmeside Aabenraa. Den er flot - så stor ro...