Generalforsamling

Generalforsamling 2022

Referat fra Generalforsamling i I.F.Posten Aabenraa den 23. februar 2022 på Folkehjem

Formanden bød 10 deltagere velkommen til generalforsamlingen. Den genfundne dirigentklokke tilhørende I.F. Posten Aabenraa blev afprøvet (skænket af I.F. Posten Tele).

1.     Valg af dirigent

Kjeld blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iht. vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. 

2.     Beretning

Aktiviteter i I.F.Posten 2021

Der henvises samtidig til hjemmesiden. www.if-posten-aabenraa.dk

Bowling

Aabenraa Firma Idræt tilbyder ikke længere bowlingturnering.

9 medlemmer spiller i Sportscentrum én ugentlig eftermiddag. Det er på to baner hver tirsdag kl. 16-17 med efterfølgende socialt samvær. Det blev oplyst, at alle deltagere er medlemmer af foreningen og betaler kontingent. Deltagerne er glade for at være med.

FM i Vejle

Ib opnåede en 8. plads i B-rækken ved FM i Vejle i oktober. Anni opnåede en 4. plads i damerækken.

FM Fiskeri

Kystfiskeri rundt om Als (ingen deltagere fra Aabenraa).

FM i Golf, Fredericia 

FM i golf blev afviklet sammen med Landskredsstævnet i Fredericia sidste weekend i oktober. Det foregik på golfklubben ”Lillebælts bane” i Middelfart.

Kirsten og Kaj deltog og opnåede begge en sidsteplads i hhv. herre og damerækken.

Landskredsstævne Fredericia 2021

6 personer fra Aabenraa i Landskredsstævnet.

Bowling.

Anni og Ib blev nr. 1 i Mix D

Jesper og Tage blev nr. 2 i Herre E

Individuel blev Anni nr. 2 i dame C. Ib nr. 4 i herre D.

Jesper og Tage hhv. nr. 5 og 11 i herre E.

Golf

Som nævnt ovenfor.

Landskredsen holdt lørdag aften 50 års jubilæumsfest i Fredericia Idrætscenter med god mad og levende musik. En god aften hvor Tage, Jesper, Kirsten og Kaj deltog. 

Julemærkemarch

Søndag den 2. december blev den 45. julemærkemarch afviklet i Aabenraa.

Vejret var bestemt ikke med os denne dag, så der var tilmeldt 170 deltagere (2020 = 212 deltagere og i 2019 = 178 deltagere).

Aabenraa Brass Band varmede deltagerne op med skøn julemusik, og Iver bød velkommen i postgården.

På Åbæk Efterskole kunne deltagerne købe gløgg, kaffe og æbleskiver. Arrangement med pølser i pakrum var aflyst, da der kunne købes pølser i Julehjertebyen lige over for J.

Formandens beretning blev godkendt.

 3.     Regnskab

Kirsten fremlagte det reviderede regnskab, som blev godkendt uden bemærkninger.

Der er pt. 27 medlemmer i I.F. Posten Aabenraa. Det blev oplyst, at betaling for bowling i sportscentrum er uændret.

4.     Indkomne forslag

Der var ingen forslag modtaget.

5.     Valg

Formand Kjeld Knudsen (genvalgt)

Bestyrelsesmedlem Iver Struck (genvalgt)

Bestyrelsessuppleant Ib Paulsen (genvalgt)

Revisor Tage Pedersen (genvalgt)

6.     Fastsættelse af kontingent

Uændret (20 kr. pr. mdr.)

 7.     Fastsættelse af tilskud til arrangementer

Uændret. Bilag tilrettes med årstal for valg og udsendes sammen med referatet. Der var enighed om, at foreningen yder tilskud med halvdelen af betaling for overnatning i.f.m. minigolf i Nordjylland den 29. maj.

 8.     Eventuelt

Kjeld orienterede om Delegeretmødet i Fredericia den 19. februar. Samtidig blev foreningens 75 års jubilæum fejret (på landsplan er der pt. 821 medlemmer). Der var intet nyt om foreningens udvikling fremover.

Julemærkemarchens landsdækkende pressemeddelelse fra december blev udleveret. Her er der billeder fra postgården i Aabenraa. Kirsten udleverede gaver til generalforsamlingens deltagere (fra delegeretmødet/julemærkemarchen). Den 13. marts overrækkes årets overskud fra julemærkemarchen til Julemærkefonden. Det foregår på julemærkehjemmet i Skælskør.

Der er muligheder for tilskud til foreninger fra Aabenraa Kommune. Tage nævnte § 79, hvor Postens Seniorklub har fået midler til indkøb af bl.a. sangbøger. Eigil sagde, at forsamlingshuset i Hjordkær også har fået tilskud, men der gives ikke tilskud til fester (mad og drikke). Enighed om at have § 79 i tankerne, hvis vi fremover har arrangementer mv., som er omfattet af tilskudsrammerne. Idrætsforeningen har tidligere fået tilskud fra Post- og Telepersonalets fond, der administreres af 3F. Det var til 50 års jubilæumsfesten på Folkehjem.

Nyeste kommentarer

25.02 | 08:24

Hej Tage. Det starter kl 13.00. Hilsen Britta

25.02 | 08:01

Hej Britta ang. minigolf, det er den 29 Maj,,,,hvornår starter det mener ...

26.01 | 11:30

Hej Britta. Den løbende turnering i bowling er ophørt efter sidste spille...

16.02 | 18:00

Tillykke med den nye hjemmeside Aabenraa. Den er flot - så stor ro...