Nyt - nyt -nyt

Postkassen 9 - 2022

Nr. 9                    20. november 2022                           55. årgang

Adresseændringer m.v.

IF Posten Fredericia har fået ny kasserer: Vibeke Nymark, Søndre Dybbølvej 22, 7000 Fredericia, tlf. 30 29 02 01, mail: vibekenielsen@live.dk

FM i badminton

Med denne POSTKASSE udsendes alternativ indbydelse til FM i badminton, der afvikles den 4. og 5. februar 2023 i Grænsehallerne i Kruså.

Tilmelding, der bedes ske pr mail, skal sendes til Ole de Molade Nielsen senest den 12. december 2022.

Liste over præmievindere i 2022 er også medsendt.

PIF’s medlemtal

Der har i de forløbne måned er været en tilgang på 4 medlemmer. Medlemstallet er herefter 769.

Postkassen 8 - 2022

Nr.  8 ​20.september 55. årgang

Adresseændringer m.v.

Kasserer i Horsens Lissy Christensen har fået ny mail:  lissyvestbirk@gmai l.com

75 års jubilæum

Bordtennisklub b en København  har 75 - års jubilæu m den 1. oktober 2022. I den anledning indbydes til reception. Se vedhæftede indbydelse.

L andskre d ss tævne

Husk sidste ti lmeldin gsfrist  er den  22. september  via hjemmesiden:  www. l andskredsen.dk 

Dødsfald

Det er med stor sorg, at vi må meddele, at vi har mistet et mangeårigt og vellidt me dlem. Alex Jensen f ra  IF Posten Horsens døde den 17. juli. Alex har været en vigtig ildsjæl i Horsens og har været en meget aktiv deltager i forbundets aktiviteter. Alex vil blive savnet. 

Æret være hans minde.

PIF’s medle mstal

De h a r i den forløbne måned været en tilgang på 2 medlemmer og en afgang på 36 medlemmer.Medlemstallet er herefter 765 .

Oversigt FM´er i 2022

Forretnings- og redaktionsudvalget

Ved FM’er i 2022

Dato                 Idrætsgren:            FU:         Redaktion:

5. og 6. februar   Badminton i Kruså     Per N            Britta

5. marts               15 m. skydning, Fredericia Per S    Kirsten

29. maj                Minigolf på Jambo Feriepark Birthe   Britta

12. juni               Golf i Vejen                        Per S         Britta

25. september    Sportsfiskeri i Aabenraa     Bent        Britta

2. oktober          Bowling i Sønderborg         Per N         Kirsten

12. og 13. november  Billard i Aalborg      Svend         Kirsten

Denne liste er vores forventede deltagelse ved FM’erne og skal forstås således, at vi ikke nødvendigvis er til stede begge dage ved weekend stævner og heller ikke altid kan deltage i eventuelle 3. halvlege.

Relevant materiale vedr. program, 3. halvleg m.v. bedes sendt forretnings- og redaktionsudvalgsmedlemmet.

Nyeste kommentarer

25.02 | 08:24

Hej Tage. Det starter kl 13.00. Hilsen Britta

25.02 | 08:01

Hej Britta ang. minigolf, det er den 29 Maj,,,,hvornår starter det mener ...

26.01 | 11:30

Hej Britta. Den løbende turnering i bowling er ophørt efter sidste spille...

16.02 | 18:00

Tillykke med den nye hjemmeside Aabenraa. Den er flot - så stor ro...