Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for ”Idrætsforeningen Posten”, 6200 Aabenraa     

                                                                  August 2020 

Idrætsforeningen Postens dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort beskriver,hvordan vi behandler oplysningerne til sikring af en lovlig og gennemsigtig behandling.

 

Gennemgående er, at vi kun behandler personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål. Vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

 

Kontaktperson:           Kjeld Knudsen

Adresse:                     Hesselbjerg 59, 6200  Aabenraa

Telefonnr:                  60464180

Mail:                           kjeld.knudsen@stofanet.dk        

Hjemmeside:              www.if-posten-aabenraa.dk

CVR-nr.:                      41575824

Behandling af personoplysninger

 

Vi behandler følgende medlemsoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnr. , fødselsdato,

e-mailadresse, samt indmeldelsesdato.

Her indsamler vi oplysningernr fra

 

Vi får oplysningerne fra medlemmerne ved indmeldelsen.

Foreningens formål med behandling af personoplysninger

 

Vi behandler personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

 

Lovlige grunde:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle medlemmernes oplysninger 
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med medlemmet
 • At loven stiller krav om, at vi behandler medlemmets oplysninger
 • At medlemmet har givet samtykke til, at vi kan behandle deres oplysninger

 

Formålene:

 

·      Foreningens medlemshåndtering, herunder kontigentopkrævning

·      Formidling af foreningens tilbud om idrætsaktiviteter, herunder opkrævning af deltagergebyrer

·      Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

·      Levering af ydelser som medlemmet ønsker

·      Administration af relationen til foreningen

Foreningen behandler personoplysninger ud fra legitime interesser som:

·      Udøvelse af idrætsaktiviteter 

 • Håndtering af medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne, herunder i forhold til generalforsamlingen.
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige begivenheder mm.
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen
 • Videregivelse af personoplysninger til ”Aabenraa Firmaidræt”, ”Postens Idræts og fritidsforbund” samt ”Landskredsen” i nødvendigt omfang
 • Hjemmeside. www.if-posten-aabenraa.dk

 

 

Videregivelse af personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktiviteter sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater i relevant omfang.

 

Opbevaring og sletning af personoplysninger

 

Foreningen opbevarer personoplysningerne i medlemsperioden og ved udtrædelse af foreningen i det følgende kalenderår derefter.

 

Medlems rettigheder

·      Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning

 

 

Revidering af privatlivspolitikken

 

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil medlemmet modtage meddelelse herom. 

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside. 

 

 

Nyeste kommentarer

25.02 | 08:24

Hej Tage. Det starter kl 13.00. Hilsen Britta

25.02 | 08:01

Hej Britta ang. minigolf, det er den 29 Maj,,,,hvornår starter det mener ...

26.01 | 11:30

Hej Britta. Den løbende turnering i bowling er ophørt efter sidste spille...

16.02 | 18:00

Tillykke med den nye hjemmeside Aabenraa. Den er flot - så stor ro...